Jediný skleněný oltář na světě je na Šumavě

Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic

Mezi západočeskou Sušicí a Železnou Rudou se v Dobré Vodě u Hartmanic nachází kostel sv. Vintíře. Tento starobylý kostel (z roku 1709) je zařízen kompletním vnitřním vybavením ze skla. Kostel byl totiž za komunistického režimu zcela vydrancován. Nebyl ale naštěstí zbořen (jako mnoho jiných v okolí), protože byl využíván jako vojenský sklad v zakázaném vojenském hraničním pásu. Po roce 1989 prošel kostel rekonstrukcí a byl postupně zařízen novým – unikátním skleněným vybavením.

Skleněný oltář

Skleněný oltář (retabulum) je 4,5 m široký, 3,2 m vysoký a váží skoro 5 tun. Prostřední část triptychu znázorňuje Kristovu oběť na kříži. Nad vyobrazením je latinský text z evangelia sv. Jana: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15, 13). V postranních křídlech triptychu jsou vyobrazeny jak postavy světců, které mají historický i osobní vztah k osobě sv. Vintíře, tak i „společní“ světci střední Evropy. Kromě českých světců tu tak jsou Vintířovi uherští královští příbuzní: svatý Štěpán a jeho manželka svatá Gisela nebo Vintířův duchovní učitel svatý Gotthard, dále pak další Vintířův příbuzný – řezenský biskup svatý Wolfgang, který nechal v Praze roku 973 zřídit samostatné biskupství.

vintirova-skalaKromě oltáře je v kostele ve skle provedeno všech čtrnáct zastavení křížové cesty. Patnácté zastavení je umístěno z druhé strany hranice v bavorském Rinchnachu, který založil svatý Vintíř. V kostele je dále skleněný obětní stůl, skleněný ambon, skleněné vánoční jesle, skleněná socha sv. Vintíře a skleněný globus – zeměkoule osazená ve mříži vchodu do kostela. Tento skleněný světový unikát plynule navazuje na sklářskou tradici staré Šumavy a zároveň citlivě propojuje starobylý prostor kostela s moderním vnímáním umění. Autorkou díla je Vladěna Tesařová, která na Dobré Vodě žije a pracuje. Hned vedle kostela sv. Vintíře je kaplička s vyhledávaným pramenem „léčivé“ vody.

(zdroj a více info zde)