Sušice – brána Šumavy

Sušice leží na řece Otavě a má přes 11 tisíc obyvatel. Je obcí s rozšířenou působností.

Historické centrum je městskou památkovou zónou, s náměstím, uprostřed kterého stojí radnice. Na náměstí je taktéž jedna z budov Muzea Šumavy. Na 845 metrů vysokém vrchu Svatobor západně od města se nachází 32 metrů vysoká rozhledna.

V Sušici se dochovaly desítky historicky hodnotných staveb, z nichž se většina nachází v centru města nebo v jeho blízkém okolí. V zájmu jejich ochrany byla v Sušici roku 1992 vyhlášena městská památková zóna.

(zdroj: wikipedie)